Ανθρώπινο Δυναμικό

Στη ΒΕΝΕΤΗΣ αναγνωρίζουμε ότι η επιτυχία είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς. Οι άνθρωποι  για εμάς αποτελούν υπέρτατη αξία και το κλειδί πίσω από κάθε επιτυχία.

Η εταιρία επενδύει διαρκώς στη άρτια εκπαίδευση του προσωπικού με στόχο τη μέγιστη ποιότητα και το "πάντρεμα" παράδοσης και τεχνολογίας.

Η επιμόρφωση και η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού πραγματοποιείται από πιστοποιημένους εσωτερικούς εκπαιδευτές, όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες, ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς, δίνοντας έμφαση στην παραγωγική διαδικασία που αποτελεί παραδοσιακά την καρδιά της δραστηριότητας της.

Η ΒΕΝΕΤΗΣ, οι θυγατρικές εταιρίες και τα καταστήματά της, απασχολούν αυτή τη στιγμή περίπου 1.200 άτομα τα οποία καλύπτουν θέσεις διοίκησης, εκπαίδευσης, παραγωγής, διακίνησης και διάθεσης των προϊόντων.

ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
210-2896400

Newsletter